วันเฉลิมครบรอบ 40 ปีของมูลนิธิบ้านเด็กกำพร้า พัทยา

วันพิเศษวันนี้เริ่มต้นด้วย อาหารเช้าด้วยความสดชื่น  แขกและผู้สนับสนุนได้มีโอกาสได้รับข่าวสารและข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการเลือกซื้อของฝากจากซุ้มต่างๆ หลังจากนั้นเป็นพิธี ทางศาสนา ขอบคุณพระเจ้าโดยพระสังฆราช ซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี บิชอบจากสังฆมณฑล ชลบุรี และพระสงฆ์อีก จำนวนหนึ่ง

อันเป็นวันพิเศษในครั้งนี้ มีผู้ร่วมงานประมาณ 800 ท่าน ซึ่งรวมไปด้วยผู้มีอุปการคุณ  ผู้สนับสนุนจากประเทศต่างๆ  เพื่อนข้างเคียง  คณะกรรมการ  พนักงาน  เด็กๆที่เคยอยู่ในความดูแลของเรา ทุกๆคนต่างรู้สึกภูมิใจกับ 40 ปีที่ผ่านมาที่ได้รับความรักความดูแลเอาใจใส่ตลอดมา และเป็นวันที่มีการยกย่องมอบโล่เกียรติยศให้พนักงานที่ได้ช่วยเหลือมูลนิธิตลอดมาตั้งแต่มีการก่อตั้งมูลนิธิจนกระทั่งวันนี้

ในโอกาสนี้ มูลนิธิ เอช เอช เอ็นเพื่อเด็กไทยได้ร่วมบริจาค เงิน จำนวน  1 ล้านบาทให้แก่มูลนิธิเด็ก ฯ ในโอกาสนี้ด้วย โดยนาย อีวาลด์ ดีทริคซ์ ผู้สนับสนุนทุนหลักของมูลนิธิเอช เอช เอ็นเพื่อเด็กไทย และคุณ ไรเนอร์ คาร์ลมุนด์ ผู้สนับสนุนท่านสำคัญโดยเช็คเงินสดผ่าน คุณพ่อ ไมเคิล วีระ พังรักษ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิบ้านเด็กฯวันนี้ด้วย

ขอให้ความรักและความอบอุ่นอย่างวันนี้ จงคงอยู่กับพวกเราตลอดปีต่อๆไป