Mr.Richard Wee พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำกิจกรรม FunFit และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน

Mr.Richard Wee พร้อมด้วยครอบครัว และเพื่อนๆจากประเทศสิงคโปร์​ ได้มาทำกิจกรรม FunFit และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันมื้อพิเศษให้กับเด็กๆ ส้มตำ ข้าวเหนียว ไก่ทอด และหมูสะเต๊ะ​
นอกจากนั้นยังได้นำสิ่งของอุปโภค-บริโภค มาบริจาคให้กับเด็กๆในโอกาสนี้ด้วย 
ทางศูนย์พักพิงเด็ก/ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ขอขอบคุณ Mr.Richard พร้อมครอบครัว และเพื่อนๆ ที่ให้ความกรุณากับเด็กๆของมูลนิธิฯ เสมอมา ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์​ที่ท่านนับถือได้ทรงตอบแทนทุกท่านตลอดไป ❤️❤️