ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม พร้อมคณะครู

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562..นายคงเดช โชติจำลอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม พร้อมคณะครู ได้นำคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง แท็บแล็ต จำนวน 10 เครื่อง โทรทัศน์ จอแบน จำนวน 1 เครื่อง ทั้งนี้ยังเยี่ยมชมแปลงเกษตร ตลอดจนบริเวณโดยรอบของ”บ้านเอื้ออารี” ในการนี้ขอขอบพระคุณท่าน ผอ.และคณะครูเป็นอย่างสูงที่มีจิตเมตตาต่อเด็กๆ ขอพระอวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ ตลอดจนการงานอาชีพเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปนะคะ