ปันน้ำใจให้น้องๆ เพื่อนพ้องสองสี่ (นจอ.24).

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 คณะ นจอ.24 นำทีมโดย น.ต.สมพร ก้อนทอง มาร่วมกันสร้างสรรค์ความสุข สนุกสนานให้กับเด็กๆ ด้วยการเล่นเกมส์ต่างๆ การแข่งขันวอลเล่ย์บอลผสม และแข่งขันฟุตบอล ระหว่างทีม นจอ.24 และทีมเด็กบ้านเอื้ออารี อีกทั้งได้บริจาคเงิน และสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมากมาย พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารว่างตลอดการแข่งขัน และยังเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็น.. ในนามของ “บ้านเอื้ออารี” ขอขอบพระคุณคณะ นจอ.24 ทุกท่านเป็นอย่างสูงแทนเด็กๆ ขอพระอวยพรให้ทุกท่านมีความสุข เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน