ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาพร้อมครอบครัวร่วมศูนย์ช่วยเหลือประสานงานนักท่องเที่ยวชาวจีนมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี

ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาพร้อมครอบครัวร่วมศูนย์ช่วยเหลือประสานงานนักท่องเที่ยวชาวจีนมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา
ช่วงสายของวันนี้ 11 ก.ค.62 ที่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี ต.ห้วยใหญ่ นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมครอบครัวและกลุ่มเพื่อนชาวจีนซึ่งปฎิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือประสานงานนักท่องเที่ยวชาวจีน มอบสิ่งของเครื่องใช้จำ อาทิ อุปกรณ์การเรียนการสอน ตุ๊กตา เสื้อผ้า และข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันฯลฯ พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 55 ปี นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา
โดยมี นางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย และในนาม ผอ.สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี นายศิโรเมศร์ อัครพงษ์พานิช ผช.ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และเด็กๆในการดูแลกว่า 100 คน คอยให้การต้อนรับ ซึ่งทางคณะผู้บริหารบ้านเอื้ออารี ได้ให้เด็กในการดูแล นำของที่ระลึกมามอบให้แก่ทางเจ้าภาพ เพื่อเป็นการขอบคุญ พร้อมชมมินิการแสดงโชว์จากเด็กๆ จากนั้นได้เชิญให้ นางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยฯ กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวขอบคุณที่ทางคณะผู้ใจบุญ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในวันดังกล่าว ในการให้ความสำคัญแก่เด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของทางมูลนิธิฯ