อวยพร โอกาสวันคล้ายวันเกิด Dr. Otmar Deter, the founder of Rotary E club of Dolphin Pattaya International Thailand

19 กรกฎาคม​ 2562 ผู้อำนวยการมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย พร้อมด้วยตัวแทนเด็กๆ ในศูนย์พักพิง​เด็ก/ศูนย์การ​เรียนรู้​อาเซียน​ เข้าอวยพร โอกาสวันคล้ายวันเกิด Dr. Otmar Deter, the founder of Rotary E club of Dolphin Pattaya International Thailand ผู้มีอุปการะคุณ​ต่อมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ❤️🎂❤️