Mr.Steve Seufer บริจาคเงินสบทบทุนสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้อาเซียน เพื่อจัดการศึกษาให้กับเด็กข้ามชาติ

27 กันยายน​ 2562 มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ขอขอบพระคุณ​ Mr.Steve Seufer ที่ได้บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)​ สบทบทุนสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้อาเซียน เพื่อจัดการศึกษาให้กับเด็กข้ามชาติ ✍️

ในโอกาสนี้ คุณรัชฎา ชมจินดา ผู้​อำนวยการ​มูลนิธิ​ เอช​ เอช ​เอ็น​ เพื่อเด็กไทย, ครูน้อย ผู้จัดการศูนย์ฯ พร้อมด้วยคณะครู และเด็กๆข้ามชาติรับมอบเงินสนับสนุน​จาก คุณ Steve 🙏❤️🙏

คุณ Steve ได้ให้โอวาทกับเด็กๆ เรื่องการเป็นผู้เรียนรู้ที่ดี ที่มุ่งแสวงหาความรู้อยู่อย่างสม่ำเสมอ พร้อมกับย้ำว่า “คุณครูเป็นเพียงผู้อำนวยการสอน แต่เด็กๆต้องเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตัวเอง”

จากนั้นเด็กๆ ได้ร่วมกันร้องเพลง Small voice เป็นการแสดงความขอบคุณ​ในความกรุณาของคุณ Steve ที่มีต่อเด็กๆในครั้งนี้ด้วย 👦👧

ศูนย์​พักพิง​เด็ก​/ศูนย์การ​เรียนรู้​อาเซียน​ ขอขอบพระคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้ และขอพระเจ้าโปรดทรงอวยพร ให้ท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรงตลอดไปครับ