คอนเสิร์ตการกุศล Grand Opera Thailand Performing “A Night With Gilbert and Sullivan

โรงแรมไดอาน่า การ์เด้นท์รีสอร์ท พัทยา ชมรม Pattaya Classical Music จัดคอนเสิร์ตการกุศล Grand Opera Thailand Performing “A Night With Gilbert and Sullivan หารายได้ช่วยเหลือมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย ซึ่งในงานมีบรรดาผู้ที่สนใจเข้าร่วม เป็นกลุ่มนักธุรกิจชาวต่างชาติ PILC สโมสรโรตารีต่างๆ ตัวแทนองค์กร สมาคม ฯลฯ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมงานกว่า 200 คน โดยรายได้หักค่าใช้จ่าย เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กในการดูแลของ มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย เพื่อนำไปเป็นทุนการศึกษา และพัฒนามูลนิธิฯ ในส่วนที่ยังขาดแคลน