งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยต้อนรับปี 2020

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยต้อนรับปี 2020 จับแจกของรางวัลมากมายเพื่อเป็นขวัญและกำลังในการทำงาน

เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 4 มกราคม 2563 ที่ มูลนิธิบ้านเอื้ออารี ต. ห้วยใหญ่ได้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยต้อนรับปี 2020 โดยมีนายสัมพันธ์ อัครพงษ์พานิช รองประธานมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย นางรัชฏา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย กล่าวเปิดงานและให้โอวาสแก่บรรดาพนักงานและเด็กๆในการดูแลในเครื่อข่ายมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย ที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงพร้อมรับชมการแสดงจากเด็กในการดูแลของมูลนิธิฯ

ในงานมีการจับแจกของรางวัลมอบให้ผู้โชคดีโดยของรางวัล มีตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน อุปกรณ์การเรียน ตุ๊กตา นาฬิกา ซึ่งมีรางวัลใหญ่เป็นทองรูปพรรณพร้อมทั้งมอบรางวัลพิเศษให้แก่พนักงานที่ปฎิบัติงาน 5 ปี ขึ้นไป และ 10 ปีขึ้นไป

ซึ่งงานในปีนี้ทางคณะผู้เบริหารยังมีการพิจารณามอบรางวัลให้แก่พนักงานดีเด่นที่แบ่งออกเป็นระดับพนักงานและฝ่ายบริหาร ซึ่งนายประดับ พูนเพิ่ม พนักงานช่างไฟและงานซ่อมบำรุงของมูลนิธิฯได้รับรางวัลพนักงานดีเด่นระดับพนักงาน นายพิรุณ น้อยอิ่มใจ ผจก.ศูนย์พักพิงเด็ก ได้รับรางวัลพนักงานดีเด่นในระดับฝ่ายบริหาร รับของรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานโดยหลังจากมอบของรางวัลเสร็จสิ้นได้รับประทานอาหารร่วมกันในบรรยากาศที่สนุกสนานและอบอุ่นเป็นอย่างมาก