🎊 ข่าวดีสำหรับน้องๆ ที่กำลังจบการศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ต้องการจะเรียนต่อ

กองทุนการศึกษาสู่ความสำเร็จ HGM Education Fund 👨🏻‍🎓👩🏻‍🎓

เชิญชวนน้องๆที่สนใจขอรับทุนการศึกษา โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 👇🏻👇🏻

✨กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 และต้องการศึกษาต่อระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. / ปวส.
✨ครอบครัวอยู่ในภาวะยากลำบาก และขาดแคลนทุนทรัพย์ที่เพื่อจะศึกษาต่อ
✨ประพฤติดี มีความสามารถ (ถ้ามีใบประกาศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
✨มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป (กรณีที่ได้ต่ำกว่า 3.00 ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนว่าเด็กมีความจำเป็นต้องรับทุน)
✨อาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรี

💰ถ้าผ่านการพิจารณานักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาดังนี้
🔸ระดับมัธยมศึกษา / ปวช. ทุนละ 20,000 บาท/ปีการศึกษา
🔹ระดับ ปวส. ทุนละ 36,000 บาท/ปีการศึกษา

(ทุนการศึกษาเป็นทุนให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษาในแต่ละช่วงชั้น โดยมีเงื่อนไขการให้ทุนเป็นไปตามระเบียบคู่มือนักเรียนทุน HGM Education Fund)

📝โดยสามารถดาวน์โหลดระเบียบการ คู่มือ และใบสมัครขอรับทุน ได้ที่: https://drive.google.com/drive/folders/1pAwZ8fb2c-18OhKFCko0dPW_j-QWZsMi

หรือสอบถามรายละเอียดและจัดส่งใบสมัครได้ที่
📨 มูลนิธิเอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย (สำนักงานอาคารศูนย์พักพิงเด็ก)
เลขที่ 384/127 หมู่ 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
☎️ 038-411-417
หรือติดต่อ ครูน้อย ผู้จัดการโครงการทุนฯ 🤳🏻095-8523555