ครูน้อย ผู้จัดการโครงการทุนเข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมกับให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการทุนการศึกษา

20 พฤษภาคม 2563 Mr.Hans G. Mueller ผู้อุปถัมภ์โครงการทุนการศึกษาสู่ความสำเร็จ HGM Education Fund ได้เปิดโอกาสให้ ครูน้อย ผู้จัดการโครงการทุนเข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมกับให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการทุนการศึกษาสู่ความสำเร็จ 👨🏻‍🎓🧑🏻‍🎓

โอกาสนี้ท่านได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนทุกคน ที่ได้รับทุนการศึกษาประจำในปี 2563 พร้อมกับได้ให้โอวาทและแนวทางความสำเร็จกับนักเรียนทุนทุกคนในโอกาสนี้ด้วย

โครงการทุนการศึกษาสู่ความสำเร็จ HGM Education Fund ขอกราบขอบพระคุณ Mr.Hans G. Mueller ที่ให้การสนับสนุนโครงการ และเด็กในมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทยเสมอมา ขอพระเป็นเจ้าทรงตอบแทนน้ำใจดีของท่านตลอดไปครับ