Mr.Steve Seufer มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กๆ

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ขอขอบพระคุณ Mr.Steve Seufer มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กๆเป็นเงินจำนวน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) สำหรับการจัดซื้อชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน ให้กับเด็กๆ ซึ่งจะเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่จะถึงนี้ ขอพระเจ้าโปรดอวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดี มีร่างกายแข็งแรง และหายจากโรคภัยไข้เจ็บนะ