ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เดินทางมามอบอุปกรณ์เครื่องฉีดกำจัดเชื้อไวรัสโควิดที่จะนำไปให้เด็กบ้านเอื้ออารี

วันที่ 31 ส.ค.63 ที่ ศูนย์พักพิงเด็ก มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย พัทยากลางนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เดินทางมามอบอุปกรณ์เครื่องฉีดกำจัดเชื้อไวรัสโควิดที่จะนำไปให้เด็กบ้านเอื้ออารี พร้อมเยี่ยมชมงานหัตถกรรม เดคูพาจ บนตระกร้าสาน โดยมีนางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย นายพิรุณ น้อยอิ่มใจ ผจก.ศูนย์พักพิงเด็ก ศูนย์การเรียนรู้อาเซียนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และเด็กๆคอยให้การต้อนรับและให้ความรู้ถึงแนวทางการผลิตงานหัตถกรรม เดคูพาจ บนตระกร้าสานฝีมือเด็กๆบ้านเอื้ออารีภายใต้การดูแลของมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย นอกจากนี้ยังมี น.ส.อุมาพร รชตวัฒนกุล จาก สมาคม YWCA กรุงเทพฯ ศูนย์ชลบุรี เข้าร่วมงานครั้งนี้ด้