ตูน

ตอนที่หนูอยู่ที่บ้านเอื้ออารี หนูรู้สึกดีใจที่มีคนดูแลอย่างใกล้ชิดมีเพื่อนเล่นด้วย บ้านเอื้ออารีมีรถ,บ้านโรงอาหาร,ห้องพยาบาล,บ้านเอื้ออารีให้ความรู้ ให้เล่น ให้นอน หนูดีใจ ที่มีบ้านเอื้ออารีถ้าไม่มีบ้านเอื้ออารีหนูก็ไม่มีการศึกษาความรู้CPDCให้ทุกอย่างแม้กระทั่งความรักความเมตตาความรู้ หนูมีความสุขมากๆค่ะ