เบียร์

มีความสุขมาก มีความอบอุ่น ได้ไปเที่ยว ได้เล่นฟุตบอล รู้สึกมีความก้าวหน้า ขอบคุณที่ได้เลี้ยงผมมาและทำให้ผมมีความสุข ขอบคุณที่ให้ผมได้ไปแข่งA-MATครับ