ตัวแทนสถานทูตเยอรมัน จากกรุงเทพฯ ได้ส่งมอบห้องเก็บของที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี

สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ ได้เป็นผู้สนับสนุนในการจัดสร้างห้องเก็บชอง จำนวน 2 ห้อง ให้กับบ้านเอื้ออารี ห้องหนึ่งจะใช้เป็นห้องเก็บเครื่องมือสำหรับการเกษตร และอีกห้องจะใช้เป็นห้องเก็บอาหารแห้งและของใช้ Mrs. Rammelt และ Mr. Schulz ได้ทำพิธีเปิดห้องเก็บของทั้งสองห้อง และรับมอบพวงมาลัยจากเด็กๆ
พวกเราทุกคนขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การสนับสนุนงานของเราด้วยดีมาโดยตลอด และพวกเราทุกคนหวังว่าจะได้พบกับท่านอีกในอนาคต