กีต้าร์

ที่หนูมาอยู่ในบ้านหลังนี้ มีความอบอุ่นและมีความสุขที่ให้ความรักกับพวกเรา ให้ความรู้ ให้กฎกติกาเราทำตามเพื่อให้เรามีความรับผิดชอบ และขอบคุณให้พวกหนูมีอนาคตที่ดีที่จะไปใช้ชีวิตจริงกับสังคม