สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี เป็นบ้านหลังใหม่ของเด็กๆที่ช่วยชดเชยและเยียวยาสิ่งที่เด็กๆต้องสูญเสียไปกับการที่เข้าไปอยู่ในวงจรของอาชญากรรม และการตกเป็นเหยื่อของแสวงหาผลประโยชน์เพราะความยากจน จนทำให้ชีวิตในวัยเด็กของพวกเขาไม่มีโอกาสสัมผัสการเล่น การหัวเราะ และความสุขจากความรักของบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะกับเด็กๆที่มีประสบการณ์ในการถูกทารุณกรรมอย่างอัปยศอดสู ประสบการณ์เหล่านั้นทำให้เด็กๆหวาดผวา หวาดกลัวและไม่สามารถยอมรับและให้ความไว้วางใจที่จะเข้ารับการดูแลอย่างเป็นระบบได้โดยง่าย ทีมงานเจ้าหน้าที่ นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ของเราจำเป็นต้องสร้างสัมพันธภาพที่ดี ให้ความเป็นเพื่อนและสนับสนุนส่งเสริมเด็กๆ ระหว่างดำเนินการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของพวกเขา ที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี เด็กๆจะพบครอบครัวใหม่ที่ซึ่งพวกเขาจะรู้สึกว่าได้รับการยอมรับ ได้รับความรักและความชื่นชม เด็กทุกคนจะได้มีโอกาสเข้าเรียนตามความสนใจและความถนัด รวมไปถึงเมื่อจบการศึกษาพวกเขาก็จะทำงานประกอบอาชีพ และพร้อมที่ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข โดยปัจจุบันเรามีเด็กชาย และเด็กหญิงในความคุ้มครองของบ้านเอื้ออารี จำนวน 77 คน