เราคือองค์กรการกุศล

มูลนิธิ เอช เอช เอ็น ไทยแลนด์ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนามนุษย์สังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

สนับสนุนมูลนิธิ

อนาคตสำหรับเด็ก

มูลนิธิ เอช เอช เอ็น ไทยแลนด์ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนามนุษย์สังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

สนับสนุนมูลนิธิ

พันธกิจเพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็ก

การค้ามนุษย์นับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญสำหรับสังคมไทยและสังคมโลก เนื่องจากการค้ามนุษย์ถือเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิความเป็นมนุษย์ ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า (more…)

Read More

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี เป็นบ้านหลังใหม่ของเด็กๆที่ช่วยชดเชยและเยียวยาสิ่งที่เด็กๆต้องสูญเสียไปกับการที่เข้าไปอยู่ในวงจรของอาชญากรรม (more…)

Read More

ศูนย์พักพิงเด็ก/ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน

ศูนย์พักพิงเด็กเป็นสถานแรกรับ ที่จะช่วยให้เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของการแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ให้ได้รับความคุ้มครอง ฟื้นฟู สภาพร่างกายและจิตใจให้กลับสู่สภาวการณ์ปรกติ โดยทางศูนย์มีบริการที่พักพิงที่ปลอดภัย การบริการจัดหาสิ่งของจำเป็นขั้นพื้นฐาน เช่น อาหาร

Read More