ชมดาว

หนูขอบคุณบ้านเอื้ออารีที่ดูแลหนูมาตลอด 5 ปี และขอบคุณครูที่บ้านเอื้ออารีที่อบรมสั่งสอน ตลอดระยะเวลา 5 ปี หนูมีความสุขมากและทำให้หนูมีอนาคตและหนูต้องขอบคุณป้าต๋อยที่ต้องยอมลำบากหาเงินมาดูแลพวกเรา หนูขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างและหนูสัญญาว่าหนูจะจำคำสั่งสอนที่ครูบ้านเอื้ออารีสอนและจะไม่ลืมเลยว่าสถานที่นี้เคยให้การศึกษา การอยู่ การกิน แม้หนูจะห่างบ้านมาไกลและหนูก็รักสถานที่นี้มากหนูอยากบอกความในใจว่าครูบ้านเอื้ออารีว่าหนูมีความสุขมาก และบ้านเอื้ออารีมีกิจกรรมให้หนูมีความสุข เช่น เกษตร ร้องเพลง ซ้อมA-MAT และยังมีกิจกรรมหลายอย่างที่หนูชอบด้วย