ปรั่ง

ผมชื่อ ด.ช. ปรั่ง ผม เป็นเด็กกัมพูชา มาอยู่กับพ่อแบ่ ที่พัทยา ได้5ปีแล้ว ผม เรียน ที่ศูนย์การเรียนรู้อาเชียน เป็นเวลา 2ปีมาเรียนกับนัองชายของผม ถ้าผมไม่ได้มาเรียนที่นี่ คงลำบาก เพราะไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ ที่ศูนย์นี้สอนความเป็นผู้นำความเป็นคนดี มีคุฌธรรม สอนวิชาพื้นฐานต่างๆที่โรงเรียนจริงๆสอน สอนให้เด็กมีความภาคภูมิใจในชาติตนเอง ผมรักที่นี้มากครับ ผมมีครูที่เมตตาผม ถูกสอนให้รู้จักการทำความดีเพื่อคนอื่น สอนให้คิดดี พูดดี ทำดี ไม่ด่า ไม่พูดคำหยาบ รักพ่อแม่ มีความกตัญญูรู้คุณ ผมมีโอกาส มีความรู้เท่าเทียมเด็กอื่นๆและเป็นต้นแบบของคนดี ผมภูมิใจ ขอบพระคุณ มูลนิธิ HHN ที่สุดเลยครับ