เพียงฟ้า

บ้านเอื้ออารีทำให้หนูรู้ว่าที่นี่เขาส่งหนูเข้าเรียนด้วย หนูรักที่นี่มากค่ะ บ้านเอื้อเขาทำให้หนูภูมิใจในตัวเอง หนูอยากอยู่ที่นี่จนวันตายค่ะ บ้านเอื้ออารีเขามีกิจกรรมต่างๆให้หนูด้วยได้ทำ ถ้าหนูโตไปหนูจะตอบแทนที่นี่ให้ได้ค่ะหนูชอบที่นี่มากค่ะ บ้านเอื้ออารีครูทุกคนดีมากค่ะ เขาสอนทุกอย่างค่ะ หนูภูมิใจที่นี่มากค่ะ ถ้าหนูไปจากที่นี่หนูคงคิดถึงที่นี่มากๆค่ะ