E-Win

ผม ชื่อ ด.ช อีวิน (E-win) เป็นชาว พม่า ผมมาอยู่เมืองไทยกับพ่อแม่ได้ 3 ปีแล้วพ่อผมทำงานอยู่ กรุงเทพฯ แม่ผมรับจ้างเป็นแม่บ้านที่แคมป์ก่อสร้าง ผมเห็นเพื่อนบางคนที่อยู่ในแคมป์เดียวกัน มีชุดนักเรียน มีกระเป๋า มีรถมารับ-ส่งทุกวันผมอยากไปเรียนบ้าง แม่ผมจึงมาลงทะเบียนให้ผมที่ ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย สิ่งที่ผมได้รับ จากที่ศูนย์การเรียนรู้ คือผมรู้สึกรักแม่ ผมมากๆอยากช่วยเหลือแบ่งเบา ภาระเพราะแม่เหนื่อย และสุขภาพไม่แข็งแรง อีกทั้ง ผมมีเพื่อนใหม่ๆที่ ถูกปลูกฝังให้ทำแต่ความดีทุกวันช่วยเหลือน้องเล็กๆ ฝึกการเป็นผู้นำ ฝึกการพูดภาษาไทย ภาษาอังกฤษ มีคุณย่าพิมเป็นผู้สอนภาษาไทยให้ผมรู้จริง ในการอ่านและเขียนภาษาไทยอย่างสวยงามมีครูต่างชาติ มาสอนภาษาอังกฤษ ผมเคยกล่าวต้อนรับ แขกและ Sponsor เป็นภาษาอังกฤษ ผมภูมิใจมาก ผมได้รับการสอนเต้น,การรำแบบไทย ถ้าไม่มีที่นี่ ผมจะไม่มีโอกาสแบบนี้เลยครับ ขอบคุณมูลนิธิ Human Help Network ที่เมตตาผม