ต้นน้ำ

มีความสุข ทุกคนเปรียบเสมียนครอบครัวช่วยเติมเต็มกันและกันให้ในสิ่งที่เราขาดหายให้ความรักความอบอุ่น หนูก็ขอขอบคุณพ่อแม่ทุกคนที่ดูแลพวกหนูตลอด 24 ชม. ขอบคุณผู้ใจดีที่ช่วยสนับสนุนค่ะ