เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของ Princess Iris of Saxony ผู้มีอุปการะคุณต่อมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย

18 กันยายน 2562 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของ Princess Iris of Saxony ผู้มีอุปการะคุณต่อมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย 🎂👸🎂
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และตัวแทนเด็กๆในมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ได้เข้าร่วมอวยพรวันเกิดท่าน ณ บ้านพักของท่านหญิงฯ
โดยตัวแทนเด็กๆ ได้ร่วมกับร้องเพลงอวยพรวันเกิดในกับท่าน พร้อมกับมอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความขอบคุณท่านที่มีความกรุณาต่อเด็กๆในมูลนิธิฯ เสมอมา

มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ขออวยพรท่านให้มีประสบแต่ความสุข สุขภาพกาย ใจ แข็งแรง และขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านหญิงฯ และครอบครัวตลอดไปครับ 🙏❤️🙏