คอนเสิร์ตการกุศล Grand Opera Thailand Performing “A Night With Gilbert and Sullivan

โรงแรมไดอาน่า การ์เด้นท์รีสอร์ท พัทยา ชมรม Pattaya Classical Music จัดคอนเสิร์ตการกุศล Grand Opera Thailand Performing “A Night With Gilbert and Sullivan หารายได้ช่วยเหลือมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย ซึ่งในงานมีบรรดาผู้ที่สนใจเข้าร่วม เป็นกลุ่มนักธุรกิจชาวต่างชาติ PILC สโมสรโรตารีต่างๆ ตัวแทนองค์กร สมาคม ฯลฯ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมงานกว่า 200 คน โดยรายได้หักค่าใช้จ่าย เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กในการดูแลของ มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย เพื่อนำไปเป็นทุนการศึกษา และพัฒนามูลนิธิฯ ในส่วนที่ยังขาดแคลน

Read more →

Ms.Viola GauB จาก Z Quadrat ประเทศเยอรมนี​ 🇩🇪 มาจัดอบรม Robotics Workshop​: การสอนการสร้างหุ่นยนต์เลโก้

30 กันยายน 2562 Mr.Daan Apeldoorn และ Ms.Viola GauB จาก Z Quadrat ประเทศเยอรมนี​ 🇩🇪มาจัดอบรม Robotics Workshop​: การสอนการสร้างหุ่นยนต์เลโก้ ด้วยชุดตัวต่อเลโก้ ” LEGO MINDSTORMS EV3 ” ⚙️ถือเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่สำหรับเด็กๆข้ามชาติในศูนย์การเรียนรู้อาเซียนและบ้านเอื้ออารี ที่ได้มีโอกาสได้เรียนรู้การฝึกฝนต่อหุ่นยนต์​ เพื่อฝึกฝนและพัฒนาทักษะการคิดและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์​ และการทำงานร่วมกันเป็นทีม 🤝เพราะเมื่อเด็กๆได้เล่นตัวต่อ เด็กๆจะมีโอกาสฝึกแก้ไขปัญหา (Problem Solving Skills) ได้ลองค้นหาว่าตัวต่อชิ้นใดที่เหมาะสำหรับการสร้างสิ่งที่เราต้องการ ในกระบวนการนี้ เราจะได้ลองผิดลองถูก จนกว่าเราจะพบว่าชิ้นส่วนไหนเหมาะสมที่สุดประโยชน์ที่เราได้อย่างชัดเจน คือ การวางแผนและการจัดการ 🙋‍♂️🙋‍♀️เพราะอย่าลืมว่าการสร้างสิ่งใดให้สำเร็จ เราต้องอาศัยการวางแผนก่อนการลงมือสร้างอย่างระมัดระวัง ในระหว่างการวางแผนเราต้องจัดความคิดหรือจินตนาการในหัวของเราให้เป็นระบบอย่างชัดเจน 😉การส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 🥳ความคิดสร้างสรรค์จัดว่าเป็นประโยชน์ที่เห็นได้อย่างชัดเจน เพราะเราสามารถวัดความสร้างสรรค์ของตัวเราได้จากตัวต่อที่เราประกอบขึ้นมาว่าดูน่าสนใจแปลกใหม่เพียงใดที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าตัวต่ออนุญาตให้เราสร้างสรรค์สิ่งที่เกิดขึ้นในหัวเราได้ง่าย และเมื่อเราสามารถสร้างได้สิ่งหนึ่งแล้ว มันก็จะเป็นแรงผลักดันให้เราสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มากขึ้นนอกจากนั้นสิ่งที่เด็กๆ ได้รับจากการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ในครั้งนี้ ยังมีอีกมากมาย อาทิ⚙️ ฝึกสมาธิ และการจดจ่ออยู่กับงานที่ทำให้สำเร็จ⚙️ ฝึกจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์⚙️ ฝึกทักษะการสังเกตุ การทดลอง ซึ่งเป็นคุณลักษณะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์⚙️ เรียนรู้ทักษะพื้นฐานด้านการต่อหุ่นยนต์ หลักฟิสิกส์ หลักการเขียนโปรแกรม Coding⚙️ ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน (Social Skill)⚙️ ฝึกทักษะการนำเสนอผลงาน⚙️ ฝึกการคิดและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ศูนย์​พักพิง​เด็ก​/ศูนย์การ​เรียนรู้​อาเซียน​ ขอบกราบขอบพระคุณ​ท่านทั้งสองที่สละเวลามาทำกิจกรรมกับเด็กๆในวันนี้ด้วยครับ 

Read more →

Mr.Steve Seufer บริจาคเงินสบทบทุนสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้อาเซียน เพื่อจัดการศึกษาให้กับเด็กข้ามชาติ

27 กันยายน​ 2562 มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ขอขอบพระคุณ​ Mr.Steve Seufer ที่ได้บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)​ สบทบทุนสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้อาเซียน เพื่อจัดการศึกษาให้กับเด็กข้ามชาติ ✍️ ในโอกาสนี้ คุณรัชฎา ชมจินดา ผู้​อำนวยการ​มูลนิธิ​ เอช​ เอช ​เอ็น​ เพื่อเด็กไทย, ครูน้อย ผู้จัดการศูนย์ฯ พร้อมด้วยคณะครู และเด็กๆข้ามชาติรับมอบเงินสนับสนุน​จาก คุณ Steve 🙏❤️🙏 คุณ Steve ได้ให้โอวาทกับเด็กๆ เรื่องการเป็นผู้เรียนรู้ที่ดี ที่มุ่งแสวงหาความรู้อยู่อย่างสม่ำเสมอ พร้อมกับย้ำว่า “คุณครูเป็นเพียงผู้อำนวยการสอน แต่เด็กๆต้องเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตัวเอง” จากนั้นเด็กๆ ได้ร่วมกันร้องเพลง Small voice เป็นการแสดงความขอบคุณ​ในความกรุณาของคุณ Steve ที่มีต่อเด็กๆในครั้งนี้ด้วย 👦👧 ศูนย์​พักพิง​เด็ก​/ศูนย์การ​เรียนรู้​อาเซียน​ ขอขอบพระคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้ และขอพระเจ้าโปรดทรงอวยพร ให้ท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรงตลอดไปครับ

Read more →

มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย มีความยินดี​ต้อนรับ Mr. Peter Bradley

16 กันยายน 2562 มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย มีความยินดี​ต้อนรับ Mr. Peter Bradley, Chief Executive, Safe Child Thailand ที่ท่านได้มาเยี่ยมและทักทายเด็กๆข้ามชาติในศูนย์พักพิงเด็ก/ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน​มูลนิธิ​ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ในโอกาส​นี้คณะผู้บริหารมูลนิธิฯ ได้ให้การต้อนรับ และแนะนำงานเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็ก ให้กับแขกผู้มีเกียรติ​ฟัง นอกจากนั้นเด็กๆ ได้จัดแสดง รำสี่ภาค และร้องเพลงประสานเสียง​ สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนในโอกาสนี้ด้วย มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เอ็น เพื่อเด็กไทย ขอขอบพระคุณ Mr. Peter Bradley ที่ท่านได้สละเวลาของท่านและให้เกียรติกับมูลนิธิฯในโอกาสนี้ และขอขอบคุณ Khun Derek Franklin จากมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ที่ช่วยประสานงาน และนำ Mr.Peter ให้มาเยี่ยมเด็กในโอกาสนี้ด้วยครับ 🙏❤️🙏

Read more →

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของ Princess Iris of Saxony ผู้มีอุปการะคุณต่อมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย

18 กันยายน 2562 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของ Princess Iris of Saxony ผู้มีอุปการะคุณต่อมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย 🎂👸🎂คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และตัวแทนเด็กๆในมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ได้เข้าร่วมอวยพรวันเกิดท่าน ณ บ้านพักของท่านหญิงฯโดยตัวแทนเด็กๆ ได้ร่วมกับร้องเพลงอวยพรวันเกิดในกับท่าน พร้อมกับมอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความขอบคุณท่านที่มีความกรุณาต่อเด็กๆในมูลนิธิฯ เสมอมา มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ขออวยพรท่านให้มีประสบแต่ความสุข สุขภาพกาย ใจ แข็งแรง และขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านหญิงฯ และครอบครัวตลอดไปครับ 🙏❤️🙏

Read more →

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่นฯ จัดโครงการ “ปันยิ้ม อิ่มรัก” มอบสิ่งของและเงินสนับสนุบสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่นฯ จัดโครงการ “ปันยิ้ม อิ่มรัก” มอบสิ่งของและเงินสนับสนุบสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี รวม กว่า 50,000 บ.เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 62 ที่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดโครงการ “ปันยิ้ม อิ่มรัก” โดยมีนายสุชิน ภูครองหิน ผจก.ส่วนขายกลุ่มสินค้าพิเศษ ฯนำบรรดาคณะผู้บริหารและพนักงาน ทำกิจกรรมต่างๆ โดยมีนางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และเด็กๆให้การต้อนรับ มอบพวงมาลัยอย่างอบอุ่นแบบประเพณีไทย จากนั้นได้มีการแสดงจากเด็กๆ จำนวน 3 ชุดได้แก่ ลำสี่ภาค และเพลง I am a Small Voice และการเต้น Cotton Fieldsเข้าสู่พิธีการได้เชิญนายสุชิน ภูครองหิน ผจก.ส่วนขายกลุ่มสินค้าพิเศษ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ขึ้นกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมโครงการ “ปันยิ้ม อิ่มรัก” ซึ่งทาง บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของทาง…

Read more →

นักร้องสาวชื่อดังจากประเทศ Ireland มาแสดง Mini Concert ให้เด็กๆ มูลนิธิเอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย

26 สิงหาคม คุณ Sina Theil 🎸 นักร้องสาวชื่อดังจากประเทศ Ireland มาแสดง Mini Concert ให้เด็กๆข้ามชาติในศูนย์การเรียนรู้อาเซียน มูลนิธิเอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทยได้รับฟังพร้อมช่วยระดมทุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในโอกาสนี้มีนางรัชฎา ชมจินดา ผู้อำนวยการ นายพิรุณ น้อยอิ่มใจ ผู้จัดการศูนย์ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และเด็กๆจาก ศูนย์พักพิงเด็ก และศูนย์การเรียนรู้อาเซียนค่อยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นคุณ Sina Theil 🎸 ได้นำกีต้าไฟฟ้าคู่ใจขึ้นมาบรรเลงเพลงขับร้องเพลงดังมากมาย อาทิ Zombies, See you again และอื่นๆ อีกมากมาย สร้างรอยยิ้มและความบันเทิงให้แก่เด็กๆได้เป็นอย่างดีจากนั้นตัวแทนเด็กได้มีการแสดง รำสี่ภาค และร้องเพลง ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติในโอกาสพิเศษศูนย์พักพิงเด็ก/ศูนย์การ​เรียนรู้​อาเซียน​ ขอบขอบพระคุณ คุณ Sina ศิลปินชื่อดัง และ คุณ Michael Gleesonn ที่มามอบรอยยิ้มและวันสุขให้กับเด็กๆในวันนี้ด้วยครับ 🙏❤️🙏📸ขอบคุณ​รูปภาพสวยๆจาก คุณเจษฎา​ หอมกลิ่น page Pattaya GooD News ด้วยครับ

Read more →

โอกาสระลึกถึง​จากจากไปของคุณพ่อเรย์ ครบรอบปีที่ 16

16 สิงหาคม 2562 คุณรัชฎา ชมจินดา ผู้อำนวยการมูลนิธิ​ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย นำ คณะครู และเด็กๆในศูนย์​พักพิง​เด็ก​/ศูนย์การ​เรียนรู้​อาเซียน​ ไปเคารพหลุมศพคุณพ่อเรย์ ณ สุสาน โบสถ์​เซ็นต์​นิโคลัส​ พัทยา​โอกาสระลึกถึง​จากจากไปของคุณพ่อเรย์ ครบรอบปีที่ 16 ซึ่งคุณพ่อเรย์ เป็นผู้ริเริ่มงานสังคมสงเคราะห์​ เพื่อผู้ด้อยโอกาส​ในหลายๆโครงการในเมืองพัทยาและเป็นแรงบันดาลใจ​ให้ ป้าต๋อย ผอ. มูลนิธิ​ฯ ได้ก่อตั้งมูลนิธิ​ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย เพื่อสืบสานงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเด็ก และผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทยนอกจากนั้นช่วงเย็นในวันนี้ตัวแทนอาสาสมัคร และเด็กๆในบ้านเอื้ออารี ยังได้เข้าร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสระลึกถึงการจากไปของคุณพ่อเรย์ ครบ 16 ปี ด้วยขอคุณพ่อ โปรดอวยพร พิทักษ์​ และรักษาพวกลูกๆ ตลอดไปครับ

Read more →

มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ได้ไปร่วมทำกิจกรรม อบรมเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ทีมงานภาคสนามมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ได้ไปร่วมทำกิจกรรม อบรมเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก ในโครงการส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมของเด็ก เยาวชนและสมาชิกในครอบครัวตำบลพลูตาหลวง ตาม คำเชิญของ องค์กรพัฒนาสตรีองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง โดยมีนักเรียนในโรงเรียนในตำบลพลูตาหลวง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน กว่า 100 คน ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินกิจกรรมจากกองทุนการส่งเสริมสวัสดิการสังคม (กสจ.) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชลบุรี ในโอกาสนี้ นายอธิษฐ์ อมรินทร์ คณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายพิรุณ น้อยอิ่มใจ ผู้จัดการศูนย์พักพิงเด็ก มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ได้มอบเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง จำนวน 2 กล่อง เพื่อใช้ในพื้นที่อีกด้วย

Read more →

WE HELP CHILDREN.

กว่าทศวรรษที่ผ่านมาบุคคลากรทุกท่านที่ มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทยได้พยายามอย่างสุดความสามารถในการให้ความช่วยเหลือและให้ความคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ตกอยู่ในสถานะยากลำบาก และด้วยความกรุณาจากผู้สนับสนุนทุกๆท่าน เด็กและเยาวชนมากกว่า 1,000 ภายใต้ความดูแลของมูลนิธิต่างต่างได้รับความช่วยเหลือ และสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี เฉกเช่นที่มนุษย์แต่ละคนพึงมี แต่ถึงกระนั้น ก็ยังมีปัญหาสังคมอีกมากที่ยังรอรับการแก้ไข และอนาคตของชาติอีกมากมายที่ยังรอความช่วยเหลือ มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่ให้ความกรุณาสนับสนุนการทำงานเพื่อสังคมของมูลนิธิเสมอมา และขอให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะทุ่มเททำงานเพื่อเด็กและเยาวชนตลอดไป WE HELP CHILDREN.

Read more →