ผู้มีอุปการะคุณจากประเทศฝรั่งเศสได้เดินทางมาเยี่ยมเด็กๆข้ามชาติในศูนย์พักพิงเด็ก/ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน

24 กุมภาพันธ์​ 2561 เป็นอีกวาระหนึ่งที่ คุณดิดีเย่ร์ โมลี่ ผู้มีอุปการะคุณจากประเทศฝรั่งเศสได้เดินทางมาเยี่ยมเด็กๆข้ามชาติในศูนย์พักพิงเด็ก/ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน 

โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และเด็กๆ ได้ให้การต้อนรับ และเด็กๆได้มอบพวงมาลัย พร้อมร้องเพลง และเต้นประกอบจังหวะเพลง Victoirc เป็นภาษาฝรั่งเศษ แปลว่า ชัยชนะ  เพื่อเป็นการแสดงการต้อนรับท่านที่ให้ความกรุณามาเยี่ยมเด็กๆเป็นประจำทุกปี พร้อมกับให้การสนับสนุนงานช่วยเหลือเด็กๆของมูลนิธิฯ มาอย่างยาวนาน 

ทางศูนย์พักพิงเด็ก/ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ต้องขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมีให้กับเด็กๆของมูลนิธิฯ เสมอมาครับ