Khun Jan และ Renee Goosen จาก DE VAAN GOOSEN ผู้สนับสนุนหลัก โครงการศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ได้มาเยี่ยมเด็กๆข้ามชาติในศูนย์ฯ

26 กุมภาพันธ์ 2563 Khun Jan และ Renee Goosen จาก DE VAAN GOOSEN ผู้สนับสนุนหลัก โครงการศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ได้มาเยี่ยมเด็กๆข้ามชาติในศูนย์ฯ  ก่อนที่ท่านทั้งสองจะเดินกลับไปประเทศเนเธอร์แลนด์ 🇸🇱 ในช่วงฤดูร้อน

โอกาสนี้เด็กๆ รุ่นจิ๋วได้เต้นเพลง “โสดจริงหรือเปล่า?” เพื่อเป็นการส่งมอบความสุขให้กับแขกผู้มีอุปการะคุณทั้งสองท่าน 

มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ขอขอบพระคุณ คุณเรเน่ และแจน ที่ให้ความกรุณาสนับสนุนงานของมูลนิธิฯเสมอมา และขอให้ท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ