ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีนร่วมเมืองพัทยามอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ให้แก่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีนร่วมเมืองพัทยามอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นกว่า 1 แสนบาทให้แก่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี และมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยต้อนรับเปิดการเรียนการสอนวันแรก

เมื่อช่วงเวลา 13.30 น. วันที่ 1 มิ.ย.63 ที่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี ต.ห้วยใหญ่ ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีนร่วมเมืองพัทยามอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นกว่า 1 แสนบาทให้แก่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารีพร้อมเปิดรับเด็กในการดูแลเข้ารับการเรียนการสอนตามปกติวันแรก แต่ยังคงมาตราการนิวนอร์มอล และคัดกรองเข้มให้เจ้าหน้าที่นักเรียน รวมถึงแขกที่มาเยี่ยมต้องผ่านจุดคัดกรองอุณหภูมิ ตั้งจุดเจลล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคม โดยมีนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา Mr.DAPENG คณะกรรมการศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และกลุ่มนักธุรกิจชาวจีนร่วมกันมอบสิ่งของในครั้งนี้

โดยมีนางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และเด็กๆคอยให้การต้อนรับพร้อมชมการแสดงการเต้นประกอบเพลงจากเด็กๆจำนวน 2 ชุดโดยทาง Mr.DAPENG เผยว่า ได้มาที่บ้านเอื้ออารี 3-4 ครั้งแล้วรู้สึกชื่นชอบในการทำงานและอยากมีส่วนช่วยเหลือจึงได้ชักชวนเพื่อนๆรวบรวมเงินนำไปจัดซื้อสิ่งของจำเป็นต่างๆ อาทิ ข้าวสารอาหารแห้ง อุปกรณ์การเรียน ขนม นม ของเล่นเด็ก กว่า 300 ชุด จำนวนเงินกว่า 100,000 บาท เผยว่า”คนไทยคนจีนเป็นครอบครัวเดียวกัน”

เพราะว่าเวลาที่ทางประเทศจีนได้รับความเดือดร้อนคนไทยไม่เคยที่จะซ้ำเติมหรือรังเกียจพวกเขา แต่ให้ความช่วยเหลือเมื่อครั้งตอนที่ประเทศจีนประสพปัญหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาดในช่วงแรกๆก่อนจะมีประกาศปิดประเทศจีนและปัจจุบันสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วกลับมาเปิดประเทศตามปกติเลยอยากช่วยเหลือคนไทยให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้ ด้านนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย เผย ให้โอวาสแก่เด็กๆบ้านเอื้ออารี และเด็กจากศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ที่เข้าร่วมในวันนี้กว่า 50 คน ว่าให้เป็นเด็กดี ให้รู้ถึงบุญคุณของผู้ให้เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ให้ตอบแทนสังคมและเป็นคนดีอนาคตของชาติต่อไป

ด้านนางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย ได้กล่าวขอบคุณทางคณะศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีนร่วมเมืองพัทยาที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของทางมูลนิธิฯในครั้งนี้