คอนเสิร์ตการกุศล Grand Opera Thailand Performing “A Night With Gilbert and Sullivan

โรงแรมไดอาน่า การ์เด้นท์รีสอร์ท พัทยา ชมรม Pattaya Classical Music จัดคอนเสิร์ตการกุศล Grand Opera Thailand Performing “A Night With Gilbert and Sullivan หารายได้ช่วยเหลือมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย ซึ่งในงานมีบรรดาผู้ที่สนใจเข้าร่วม เป็นกลุ่มนักธุรกิจชาวต่างชาติ PILC สโมสรโรตารีต่างๆ ตัวแทนองค์กร สมาคม ฯลฯ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมงานกว่า 200 คน โดยรายได้หักค่าใช้จ่าย เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กในการดูแลของ มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย เพื่อนำไปเป็นทุนการศึกษา และพัฒนามูลนิธิฯ ในส่วนที่ยังขาดแคลน

Read more →

Ms.Viola GauB จาก Z Quadrat ประเทศเยอรมนี​ 🇩🇪 มาจัดอบรม Robotics Workshop​: การสอนการสร้างหุ่นยนต์เลโก้

30 กันยายน 2562 Mr.Daan Apeldoorn และ Ms.Viola GauB จาก Z Quadrat ประเทศเยอรมนี​ 🇩🇪มาจัดอบรม Robotics Workshop​: การสอนการสร้างหุ่นยนต์เลโก้ ด้วยชุดตัวต่อเลโก้ ” LEGO MINDSTORMS EV3 ” ⚙️ถือเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่สำหรับเด็กๆข้ามชาติในศูนย์การเรียนรู้อาเซียนและบ้านเอื้ออารี ที่ได้มีโอกาสได้เรียนรู้การฝึกฝนต่อหุ่นยนต์​ เพื่อฝึกฝนและพัฒนาทักษะการคิดและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์​ และการทำงานร่วมกันเป็นทีม 🤝เพราะเมื่อเด็กๆได้เล่นตัวต่อ เด็กๆจะมีโอกาสฝึกแก้ไขปัญหา (Problem Solving Skills) ได้ลองค้นหาว่าตัวต่อชิ้นใดที่เหมาะสำหรับการสร้างสิ่งที่เราต้องการ ในกระบวนการนี้ เราจะได้ลองผิดลองถูก จนกว่าเราจะพบว่าชิ้นส่วนไหนเหมาะสมที่สุดประโยชน์ที่เราได้อย่างชัดเจน คือ การวางแผนและการจัดการ 🙋‍♂️🙋‍♀️เพราะอย่าลืมว่าการสร้างสิ่งใดให้สำเร็จ เราต้องอาศัยการวางแผนก่อนการลงมือสร้างอย่างระมัดระวัง ในระหว่างการวางแผนเราต้องจัดความคิดหรือจินตนาการในหัวของเราให้เป็นระบบอย่างชัดเจน 😉การส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 🥳ความคิดสร้างสรรค์จัดว่าเป็นประโยชน์ที่เห็นได้อย่างชัดเจน เพราะเราสามารถวัดความสร้างสรรค์ของตัวเราได้จากตัวต่อที่เราประกอบขึ้นมาว่าดูน่าสนใจแปลกใหม่เพียงใดที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าตัวต่ออนุญาตให้เราสร้างสรรค์สิ่งที่เกิดขึ้นในหัวเราได้ง่าย และเมื่อเราสามารถสร้างได้สิ่งหนึ่งแล้ว มันก็จะเป็นแรงผลักดันให้เราสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มากขึ้นนอกจากนั้นสิ่งที่เด็กๆ ได้รับจากการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ในครั้งนี้ ยังมีอีกมากมาย อาทิ⚙️ ฝึกสมาธิ และการจดจ่ออยู่กับงานที่ทำให้สำเร็จ⚙️ ฝึกจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์⚙️ ฝึกทักษะการสังเกตุ การทดลอง ซึ่งเป็นคุณลักษณะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์⚙️ เรียนรู้ทักษะพื้นฐานด้านการต่อหุ่นยนต์ หลักฟิสิกส์ หลักการเขียนโปรแกรม Coding⚙️ ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน (Social Skill)⚙️ ฝึกทักษะการนำเสนอผลงาน⚙️ ฝึกการคิดและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ศูนย์​พักพิง​เด็ก​/ศูนย์การ​เรียนรู้​อาเซียน​ ขอบกราบขอบพระคุณ​ท่านทั้งสองที่สละเวลามาทำกิจกรรมกับเด็กๆในวันนี้ด้วยครับ 

Read more →

มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย รับรางวัลองค์กรที่ทำคุณประโยชน์​แก่เด็ก และเยาวชน จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562

17 กันยายน 2562 มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย รับรางวัลองค์กรที่ทำคุณประโยชน์​แก่เด็ก และเยาวชน จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562 นายธวัชชัย รอดงาม ปลัด จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จ.ชลบุรี ภายใต้ชื่องาน “เยาวชนจิตอาสา พัฒนาชุมชนชนบท” ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จัดโดยสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดชลบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนรวมในการจัดกิจกรรมอีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสาพัฒนาชุมชนของตนเอง นอกจากนั้นยังเป็นการมอบโล่ และเกียรติบัตรแก่ เยาวชนต้นแบบจิตอาสา เยาวชนดีเด่น รวมถึงบุคคล และองค์กร ที่ให้การสนับสนุนเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ รวมจำนวนกว่า 72 รางวัล  มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ประเภท องค์กรผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน ในโอกาสนี้ นายพิรุณ น้อยอิ่มใจ ผู้จัดการศูนย์พักพิงเด็ก/ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน เป็นตัวแทนผู้อำนวยการมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ขึ้นรับใบประกาศเกียรติบัตร กับนายเรวัตร ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริการส่วนจังหวัดชลบุรี…

Read more →

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่นฯ จัดโครงการ “ปันยิ้ม อิ่มรัก” มอบสิ่งของและเงินสนับสนุบสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่นฯ จัดโครงการ “ปันยิ้ม อิ่มรัก” มอบสิ่งของและเงินสนับสนุบสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี รวม กว่า 50,000 บ.เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 62 ที่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดโครงการ “ปันยิ้ม อิ่มรัก” โดยมีนายสุชิน ภูครองหิน ผจก.ส่วนขายกลุ่มสินค้าพิเศษ ฯนำบรรดาคณะผู้บริหารและพนักงาน ทำกิจกรรมต่างๆ โดยมีนางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และเด็กๆให้การต้อนรับ มอบพวงมาลัยอย่างอบอุ่นแบบประเพณีไทย จากนั้นได้มีการแสดงจากเด็กๆ จำนวน 3 ชุดได้แก่ ลำสี่ภาค และเพลง I am a Small Voice และการเต้น Cotton Fieldsเข้าสู่พิธีการได้เชิญนายสุชิน ภูครองหิน ผจก.ส่วนขายกลุ่มสินค้าพิเศษ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ขึ้นกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมโครงการ “ปันยิ้ม อิ่มรัก” ซึ่งทาง บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของทาง…

Read more →

นักร้องสาวชื่อดังจากประเทศ Ireland มาแสดง Mini Concert ให้เด็กๆ มูลนิธิเอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย

26 สิงหาคม คุณ Sina Theil 🎸 นักร้องสาวชื่อดังจากประเทศ Ireland มาแสดง Mini Concert ให้เด็กๆข้ามชาติในศูนย์การเรียนรู้อาเซียน มูลนิธิเอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทยได้รับฟังพร้อมช่วยระดมทุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในโอกาสนี้มีนางรัชฎา ชมจินดา ผู้อำนวยการ นายพิรุณ น้อยอิ่มใจ ผู้จัดการศูนย์ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และเด็กๆจาก ศูนย์พักพิงเด็ก และศูนย์การเรียนรู้อาเซียนค่อยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นคุณ Sina Theil 🎸 ได้นำกีต้าไฟฟ้าคู่ใจขึ้นมาบรรเลงเพลงขับร้องเพลงดังมากมาย อาทิ Zombies, See you again และอื่นๆ อีกมากมาย สร้างรอยยิ้มและความบันเทิงให้แก่เด็กๆได้เป็นอย่างดีจากนั้นตัวแทนเด็กได้มีการแสดง รำสี่ภาค และร้องเพลง ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติในโอกาสพิเศษศูนย์พักพิงเด็ก/ศูนย์การ​เรียนรู้​อาเซียน​ ขอบขอบพระคุณ คุณ Sina ศิลปินชื่อดัง และ คุณ Michael Gleesonn ที่มามอบรอยยิ้มและวันสุขให้กับเด็กๆในวันนี้ด้วยครับ 🙏❤️🙏📸ขอบคุณ​รูปภาพสวยๆจาก คุณเจษฎา​ หอมกลิ่น page Pattaya GooD News ด้วยครับ

Read more →

คณะผู้บริหารบริษัท AIA จำกัด นำบรรดาพนักงานทำกิจกรรม”สมานสะพานน้ำใจ”

คณะผู้บริหารบริษัท AIA จำกัด นำบรรดาพนักงานทำกิจกรรม”สมานสะพานน้ำใจ”มอบของเครื่องใช้จำเป็นและเงินสนับสนุนแก่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารีรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสเมื่อช่วงสายของวันที่ 17 สิงหาคม 62 ที่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี ต.ห้วยใหญ่ นายประจิตร สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายขาย บริษัท AIA จำกัด นำบรรดาคณะผู้บริหารพนักงานทำกิจกรรม”สมานสะพานน้ำใจ”มอบของเครื่องใช้จำเป็น อาทิ อาหารแห้ง ขนม นมกล่อง เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว และสิ่งของจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันฯลฯ พร้อมเงินสนับสนุนมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาทโดยมีนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ให้เกียรติกล่าวเปิดงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม โดยมี นางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย และในนาม ผอ.สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และเด็กๆในการดูแลกว่า 80 คน คอยให้การต้อนรับโดยเด็กๆได้ นำของที่ระลึกมามอบให้แก่ทางคณะผู้บริหารบริษัท AIA เพื่อเป็นการขอบคุญ พร้อมชมการร้องเพลงและแสดงโชว์จากเด็กๆ จากนั้น ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยฯ กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวขอบคุณที่ทางคณะผู้ใจบุญ…

Read more →

วันแม่แห่งชาติ

12 สิงหาคม “วันแม่แห่งชาติ” วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยการเก็บขยะ และทำความสะอาดบริเวรรอบๆ บ้านเอื้ออารี ส่วนช่วงเย็น มีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนีพันปีหลวง ที่มีต่อปวงพสกนิกรชาวไทย สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี ขอกราบคุณแม่ทุกท่าน ขอให้มีสุขภาพกาย ใจ ที่แข็งแรงและขอให้เด็กๆทุกคนเป็นเด็กดีของแม่ ของครอบครัว และของสังคม ประเทศชาติตลอดไปคะ..

Read more →

มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ได้ไปร่วมทำกิจกรรม อบรมเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ทีมงานภาคสนามมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ได้ไปร่วมทำกิจกรรม อบรมเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก ในโครงการส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมของเด็ก เยาวชนและสมาชิกในครอบครัวตำบลพลูตาหลวง ตาม คำเชิญของ องค์กรพัฒนาสตรีองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง โดยมีนักเรียนในโรงเรียนในตำบลพลูตาหลวง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน กว่า 100 คน ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินกิจกรรมจากกองทุนการส่งเสริมสวัสดิการสังคม (กสจ.) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชลบุรี ในโอกาสนี้ นายอธิษฐ์ อมรินทร์ คณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายพิรุณ น้อยอิ่มใจ ผู้จัดการศูนย์พักพิงเด็ก มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ได้มอบเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง จำนวน 2 กล่อง เพื่อใช้ในพื้นที่อีกด้วย

Read more →

WE HELP CHILDREN.

กว่าทศวรรษที่ผ่านมาบุคคลากรทุกท่านที่ มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทยได้พยายามอย่างสุดความสามารถในการให้ความช่วยเหลือและให้ความคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ตกอยู่ในสถานะยากลำบาก และด้วยความกรุณาจากผู้สนับสนุนทุกๆท่าน เด็กและเยาวชนมากกว่า 1,000 ภายใต้ความดูแลของมูลนิธิต่างต่างได้รับความช่วยเหลือ และสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี เฉกเช่นที่มนุษย์แต่ละคนพึงมี แต่ถึงกระนั้น ก็ยังมีปัญหาสังคมอีกมากที่ยังรอรับการแก้ไข และอนาคตของชาติอีกมากมายที่ยังรอความช่วยเหลือ มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่ให้ความกรุณาสนับสนุนการทำงานเพื่อสังคมของมูลนิธิเสมอมา และขอให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะทุ่มเททำงานเพื่อเด็กและเยาวชนตลอดไป WE HELP CHILDREN.

Read more →

อวยพร โอกาสวันคล้ายวันเกิด Dr. Otmar Deter, the founder of Rotary E club of Dolphin Pattaya International Thailand

19 กรกฎาคม​ 2562 ผู้อำนวยการมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย พร้อมด้วยตัวแทนเด็กๆ ในศูนย์พักพิง​เด็ก/ศูนย์การ​เรียนรู้​อาเซียน​ เข้าอวยพร โอกาสวันคล้ายวันเกิด Dr. Otmar Deter, the founder of Rotary E club of Dolphin Pattaya International Thailand ผู้มีอุปการะคุณ​ต่อมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ❤️🎂❤️

Read more →