ศูนย์การศึกษาอาเซียนยินดีต้อนรับนักเรียน

ศูนย์การศึกษาอาเซียน (AEC) กลับมาดำเนินงานตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เพื่อให้การสนับสนุนและการศึกษาสำหรับเด็กผู้อพยพที่ด้อยโอกาส และยินดีต้อนรับเด็กนักเรียนสู้การเรียนรู้

ชุดของมาตรการ“ 3S” ที่เข้มงวดเกี่ยวกับ COVID-19 ได้ถูกนำไปใช้อย่างเคร่งครัดกับเด็กผู้ปกครองพนักงานและผู้เยี่ยมชมเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดี

1) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

2) เว้นระยะห่างทางสังคม

3) รักษาความสะอาด และ สุขอนามัย

มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทยขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นจริงได้