มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ร่วมกับ คุณเปรมฤดี แซ่โค้ว นายกสมาคมชาวอีสานพัทยาช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในช่วงวิกฤต #โควิด19

18 พฤษภาคม 2563 เป็นครั้งที่ 4 ที่ทีมงานมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ได้ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้ากรองมัสลิน, น้ำดื่ม, นมกล่องพร้อมดื่ม และเงินช่วยเหลือให้กับเด็กๆ ประชาชน ผู้ประสบความยากลำบากในช่วงวิกฤต #โควิด19 ที่ ถนนย่าน Walking Street 🚶🏻‍♂️🚶🏻‍♀️ ร่วมกับ คุณเปรมฤดี แซ่โค้ว นายกสมาคมชาวอีสานพัทยา ณ บริเวณหน้าร้านอาหารทะเลคิงส์ซีฟู๊ด 🦐 โดยในวันนี้ Mr. Enrico Egli, สปอนเซอร์ ชาว Switzerland พร้อม Khun Mary Ann ภรรยา และลูกสาว (Sara) และเพื่อน (Khun Jimmy)ได้มามอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่มารับสิ่งของ คนละ 100 บาท มากกว่า 1,000 คน รวมเป็นเงินที่มอบประชาชนให้ทั้งสิ้น 105,000 บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ร้านอาหารคิงสิซีฟู้ด ได้ให้บริการอาหารฟรี!! สำหรับประชาชนที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจในสภาวะวิกฤต #โควิด19 โดยทางคุณเปรมฤดี และเพื่อนๆสมาคมชาวอีสานพัทยา รวมไปถึงเครือข่ายธุรกิจได้ร่วมกันจัดทำเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา 🏝 มูลนิธิ เอช เอช…

Read more →

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid–19) เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตามที่ได้ประกาศให้ผู้ปกครองจัดการเรียนการสอนให้กับบุตรหลานของตนเองโดยผ่านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ “สำหรับการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563.. วันที่ 1 กรกฎาคม 2563.. และวันที่ 7 พ.ค.2563 เป็นวันแรกที่ “บ้านเอื้ออารี”พร้อมที่จะให้ความรู้กับเด็กๆซึ่งเราจะเปลี่ยนให้ทุกๆที่ในบ้านของเรากลายเป็นโรงเรียน/ห้องเรียน ชั่วคราว ซึ่งก็จะมีทั้งคุณครู เจ้าหน้าที่ และพี่ๆเด็กโต เข้ามาช่วยสอน..และเราจะจัดให้มีการเรียนการสอนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกว่าเด็กๆจะเปิดภาคเรียน #โรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ #อนาคตเด็กไทยคืออนาคตประเทศ อ้างจาก เฟซบุ๊ก รมว.ศธ.

Read more →

มูลนิธิเอชเอชเอ็นเพื่อเด็กไทย แจกจ่ายถุงยังชีพ(HHN Care Bag) จำนวน 500 ถุง เพื่อผู้ด้วยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจาก Covid 19

มูลนิธิเอชเอชเอ็นเพื่อเด็กไทยได้จัดทำถุงยังชีพ  “ HHN CARE BAG” 500 ถุง เพื่อสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ภายในกระเป๋าประกอบด้วยสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ เช่นอาหารเครื่องดื่มยาและมาสก์หน้า โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอุปการคุณมากมาย มูลนิธิเครือเอชเอชเอ็นเพื่อเด็กไทยขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ทำให้สิ่งนี้เป็นเกิดขึ้น

Read more →

มูลนิธิเอชเอชเอ็นเพื่อเด็กไทย แจกจ่ายหน้ากาก DIY มากกว่า 6,000 ชิ้นออกสู่ประชาชนในพื้นที่ในช่วง COVID-19

ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา ทีมงานภาคสนามได้ลงพื้นที่ทั้งในชุมชนและพื้นที่ตั้งแคมป์หลายแห่งเพื่อจัดจำหน่ายหน้ากาก DIY โดยเด็กและพนักงานของมูลนิธิ หน้ากากถูกผลิตด้วยวัสดุคุณภาพสูงถูกสุขอนามัยและบรรจุอย่างเหมาะสม สามารถซักล้างและนำมาใช้ซ้ำหลายครั้ง โดยมีการผลิตและแจกจ่ายหน้ากากกว่า 6,000 รูปแบบให้กับสาธารณชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ขอบคุณคุณเอ็นริโก้อีกลิและครอบครัวและผู้มีอุปการคุณทุกท่าน มูลนิธิเอชเอชเอ็นเพื่อเด็กไทย ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้น รวมทั้งพนักงานและเด็ก ๆ ที่ได้ช่วยกันลงแรง และ เวลา ในการจัดทำ

Read more →

ศูนย์การศึกษาอาเซียนยินดีต้อนรับนักเรียน

ศูนย์การศึกษาอาเซียน (AEC) กลับมาดำเนินงานตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เพื่อให้การสนับสนุนและการศึกษาสำหรับเด็กผู้อพยพที่ด้อยโอกาส และยินดีต้อนรับเด็กนักเรียนสู้การเรียนรู้ ชุดของมาตรการ“ 3S” ที่เข้มงวดเกี่ยวกับ COVID-19 ได้ถูกนำไปใช้อย่างเคร่งครัดกับเด็กผู้ปกครองพนักงานและผู้เยี่ยมชมเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดี 1) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 2) เว้นระยะห่างทางสังคม 3) รักษาความสะอาด และ สุขอนามัย มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทยขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นจริงได้

Read more →

Mr.Steve Seufer มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กๆ

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ขอขอบพระคุณ Mr.Steve Seufer มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กๆเป็นเงินจำนวน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) สำหรับการจัดซื้อชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน ให้กับเด็กๆ ซึ่งจะเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่จะถึงนี้ ขอพระเจ้าโปรดอวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดี มีร่างกายแข็งแรง และหายจากโรคภัยไข้เจ็บนะ

Read more →

มูลนิธิเอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ให้การต้อนรับ ดร. วิคเตอร์ กรุณัน และ ดร.ปริญ เกตุนิ่ม จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 มูลนิธิเอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ให้การต้อนรับ ดร. วิคเตอร์ กรุณัน และ ดร.ปริญ เกตุนิ่ม ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี ในโอกาสนี้ ทางคณะผู้บริหารได้ร่วมหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการทำการวิจัยเกี่ยวกับเด็กด้อยโอกาสในสถานคุ้มครองต่างๆ เพื่อประโยชน์และความเข้าใจที่ดีขึ้น โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทลัย BATH ประเทศอังกฤษ WE HELP CHILD

Read more →

ทีมงานรถโมบาย MTU 🚐 ทำกิจกรรมในชุมชนต่างๆ พื้นที่โดยรอบเมืองพัทยา

น้องๆจะไม่ต้อง อยู่บ้านแบบเหงาๆ อีกต่อไป 🤩 ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 63ทีมงานรถโมบาย MTU 🚐 … มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย 🌏จะลงไปชวนน้องๆมาเล่น #เกมการ์ดพลังป้องกันเด็กและ ทำกิจกรรมสันทนาการสนุกๆ 😆ส่งเสริมความรู้เรื่อง#สิทธิเด็ก🙋🏻‍♂️🙋🏻 #การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ 🖐ในชุมชนต่างๆ พื้นที่โดยรอบเมืองพัทยา 🌊👉🏻 10 มิ.ย.63 เวลา 14.00-16.00 น. ที่ชุมชนเขาน้อย1 หมู่บ้านฉัตรแก้ว👉🏻 13 มิ.ย.63 เวลา 09.30-12.00 น. ที่ชุมชนวัดสุทธาวาส บริเวณหมู่บ้านอมรรัตน์👉🏻 16 มิ.ย.63 เวลา 09.30-12.00 น. ที่ชุมชนเขาน้อย2 บริเวณหมู่บ้านโชคชัยการ์เด้น👉🏻 18 มิ.ย.63 เวลา 09.30-12.00 น. ที่ชุมชนเขาน้อย3 บริเวรศูนย์ช่างชุมชน👉🏻 23 มิ.ย.63 เวลา 09.30-12.00 น. ที่ชุมชนตลาดเก่านาเกลือ👉🏻 24 มิ.ย.63 เวลา 09.30-12.00 น. ที่แคมป์คนงานก่อสร้าง 21 ไร่👉🏻 25 มิ.ย.63 เวลา 09.30-12.00 น. ที่ชุมชนเขาตาโล2👉🏻 30 มิ.ย.63 เวลา 09.30-12.00 น. ที่ชุมชนหนองสมอสะดวกวันไหน…

Read more →

ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีนร่วมเมืองพัทยามอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ให้แก่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีนร่วมเมืองพัทยามอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นกว่า 1 แสนบาทให้แก่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี และมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยต้อนรับเปิดการเรียนการสอนวันแรก เมื่อช่วงเวลา 13.30 น. วันที่ 1 มิ.ย.63 ที่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี ต.ห้วยใหญ่ ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีนร่วมเมืองพัทยามอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นกว่า 1 แสนบาทให้แก่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารีพร้อมเปิดรับเด็กในการดูแลเข้ารับการเรียนการสอนตามปกติวันแรก แต่ยังคงมาตราการนิวนอร์มอล และคัดกรองเข้มให้เจ้าหน้าที่นักเรียน รวมถึงแขกที่มาเยี่ยมต้องผ่านจุดคัดกรองอุณหภูมิ ตั้งจุดเจลล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคม โดยมีนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา Mr.DAPENG คณะกรรมการศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และกลุ่มนักธุรกิจชาวจีนร่วมกันมอบสิ่งของในครั้งนี้ โดยมีนางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และเด็กๆคอยให้การต้อนรับพร้อมชมการแสดงการเต้นประกอบเพลงจากเด็กๆจำนวน 2 ชุดโดยทาง Mr.DAPENG เผยว่า ได้มาที่บ้านเอื้ออารี 3-4 ครั้งแล้วรู้สึกชื่นชอบในการทำงานและอยากมีส่วนช่วยเหลือจึงได้ชักชวนเพื่อนๆรวบรวมเงินนำไปจัดซื้อสิ่งของจำเป็นต่างๆ อาทิ ข้าวสารอาหารแห้ง อุปกรณ์การเรียน ขนม นม ของเล่นเด็ก กว่า 300 ชุด จำนวนเงินกว่า 100,000 บาท เผยว่า”คนไทยคนจีนเป็นครอบครัวเดียวกัน” เพราะว่าเวลาที่ทางประเทศจีนได้รับความเดือดร้อนคนไทยไม่เคยที่จะซ้ำเติมหรือรังเกียจพวกเขา แต่ให้ความช่วยเหลือเมื่อครั้งตอนที่ประเทศจีนประสพปัญหาเชื้อไวรัสโควิด-19…

Read more →