มูลนิธิเอช เอช เอ็นเพื่อเด็กไทย ได้ให้การต้อนรับอดีตนักฟุตบอล และผู้จัดการทีมชื่อดังชาวเยอรมัน

วันที่ 14 ตุลาคม 2562..นายศิโรเมศร์ อัครพงษ์พานิช รองผู้อำนวยมูลนิธิเอช เอช เอ็นเพื่อเด็กไทย ได้ให้การต้อนรับอดีตนักฟุตบอล และผู้จัดการทีมชื่อดังชาวเยอรมัน คุณ Jens Nowotny และครอบครัว เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก”บ้านเอื้ออารี” พร้อมทั้งเยี่ยมชมฟาร์มเกษตรและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับเด็กๆของเราในวันนี้ัค่ะ