บริษัทเชฟรอนไทย จำกัดนำคณะพนักงานกว่า 100 คนทำกิจกรรมโครงการ “ทริปสนุก ปันสุขเพื่อน้อง”

บริษัทเชฟรอนไทย จำกัดนำคณะพนักงานกว่า 100 คนทำกิจกรรมโครงการ “ทริปสนุก ปันสุขเพื่อน้อง” พร้อมมอบสิ่งของจำเป็นและเงินสนับสนุนทุนการศึกษากว่า 100,000 บาทให้แก่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 62 ที่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี ในการดูแลของ มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย นาย Salman Saadat ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเชฟรอนไทย จำกัด นำคณะพนักงานกว่า 100 คน ร่วมทำกิจกรรมภายใต้โครงการ “ทริปสนุก ปันสุขเพื่อน้อง” พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน และเงินสนับสนุนทุนการศึกษากว่าและพัฒนาในส่วนที่ขาดแคลนของมูลนิธิฯกว่า 100,000 บาท เพื่อเป็นการร่วมกันทำความดีคืนสู่สังคมมอบให้แก่เด็กด้อยโอกาส โดยเข้าสู่พิธีการได้เชิญให้ทาง นาย Salman Saadat ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเชฟรอนไทย จำกัด ขึ้นกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จากนั้นได้เชิญนายศิโรเมศร์ อัครพงษ์พานิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย และนางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย กล่าวให้การต้อนรับ โดยมีเจ้าหน้าที่และเด็กๆในการดูแลของมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยคอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ซึ่งในกิจกรรมวันนี้ทางบริษัทเชฟรอนไทย ได้นำเด็กๆในการดูแลของมูลนิธิฯทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆมากมาย โดยแบ่งออกเป็น 4 สี อาทิ เก้าอี้ดนตรี ส่งบอลใต้ขา ตึกถล่ม กินวิบาก กิจกรรมปลูกผักและตกแต่งสวนหย่อม จากนั้นมีการแสดงความสามารถในการแสดงเต้นประกอบเสียงเพลงจากเด็กๆจำนวน 2 ชุด ชุดแรกเป็นการแสดงจากเด็กจาก บ้านเอื้ออารี ชุดที่เป็นการแสดงจากศูนย์พักพิงเด็กและศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ในบรรยากาศที่สนุกสนานคลื้นเครงเป็นอย่างมาก