พิธีลงนาม MOU ระหว่างมูลนิธิ HHN เยอรมัน มูลนิธิ HHN ประเทศไทยและ Mr.Hubert Grevenkamp ซึ่งเป็น ผู้ให้การสนับสนุนหลักในการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน

พิธีลงนาม MOU ระหว่างมูลนิธิ HHN เยอรมัน มูลนิธิ HHN ประเทศไทยและ Mr.Hubert Grevenkamp ซึ่งเป็น ผู้ให้การสนับสนุนหลักในการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ศูนย์การเรียนรู้อาเซียนเพื่อรองรับเด็กนักเรียนที่มีจำนวนเพื่มมากขึ้น
Welcom Mr.Hubert Grevenkamp on The occasion of MOU Signing Ceremony for AEC New Building
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 62 ที่ ศูนย์พักพิงเด็ก ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน พัทยากลาง นางรัชฎา ชมจินดา (ป้าต๋อย) ผู้อำนวยการมูลนิธิเอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย พร้อมคุณศิโรเมศร์ อัครพงษ์พานิช (คุณหนึ่ง) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ และนายพิรุณ น้อยอิ่มใจ (ครูน้อย) ผู้จัดการศูนย์พักพิงเด็ก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และเด็กๆในการดูแลของมูลนิธิให้การต้อนรับ Mr.Hubert Grevenkamp และ Mr. Ewald Dietrich ประธานมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยประเทศเยอรมันและผุ้ติดตาม ใน พิธีลงนาม MOU ระหว่างมูลนิธิ HHN เยอรมัน มูลนิธิ HHN ประเทศไทยและ Mr.Hubert Grevenkamp ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนหลัก ในการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ของศูนย์การเรียนรู้อาเซียนเพื่อรองรับเด็กนักเรียนที่มีจำนวนเพื่มมากขึ้นในแต่ละปีให้เด็กๆได้มีสถานศึกษาที่กว้างขวางในการทำกิจกรรมต่างๆในการเรียนการสอนของแต่ละวิชา
โดยในงานมีการแสดงเต้นประกอบเพลงจากเด็กๆหนูน้อยซานต้าครอส จากนั้นทางคณะผู้ลงนาม MOU ได้เดินชมสถานที่อาคารเรียนศูนย์การเรียนรู้หลังเก่า ที่อาจไม่ได้รองรับกับทุกสภาพอากาศ และอาคารเรียนเดิมนั้นอยู่ติดถนนส่งผลให้มีเสียงดังของรถที่สัญจรผ่านไปมา ส่งผลต่อการเรียนการสอนของเด็กๆที่จะเรียนรู้ได้ไม่เติมที่ ทางผู้ให้การสนับสนุนหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะ Mr.Hubert Grevenkamp ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักและเป็นนักธุรกิจชาวต่างชาติผู้ใจบุญได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของเด็กๆที่จะเป็นอนาคตของชาติ จึงได้สนับสนุนในการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ที่จะเป็นอาคารเรียนเอนกประสงค์ มีรั้วรอบขอบชิด มีห้องเรียน ต่างๆ แบ่งออกเป็นสัดส่วนให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้โครงการสร้างอาคารเรียนจะเรื่มดำเนินการสร้างในช่วงต้นปีหน้าและจะมีการย้ายนักเรียนกว่า 85 คนไปยังอาคารเรียนชั่วคราว ซึ่งอยู่ระแวกใกล้เคียงสถานที่เดิมไปก่อน และจะใช้เวลาในการดำเนินการสร้างประมาณ 1 ปี และยังขาดงบประมาณในการจัดสร้างอยู่พอสมควรสำหรับผู้ที่ต้องการอยากสนับสนุนพัฒนาด้านการศึกษาให้แก่เด็กๆสามารถสอบถามแจ้งความประสงค์ในการบริจาคได้ที่มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย https://www.hhnft.org/th/ หรือโทร 038- 488 956