มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มาทำกิจกรรม อาสาช่วยเหลือ พัฒนาเด็ก ครั้งที่ 2 ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี

8 กุมภาพันธ์ 2563 คณะนักศึกษาชมรมภาษาและวัฒนธรรมกัมพูชา🇰🇭 มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มาทำกิจกรรม อาสาช่วยเหลือ พัฒนาเด็ก ครั้งที่ 2 ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี 👦🏻🧒🏻 โดยมาจัดกิจกรรมเกม ให้ความรู้กับเด็กๆข้ามชาติในศูนย์การเรียนรู้อาเซียน และ เด็กๆในบ้านเอื้อารี อาทิ กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันตัวเองจากฝุ่น PM2.5, การป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า😈 😷, กิจกรรมคณิตคิดเร็ว, กิจกรรมเดาคำศัพย์จากภาพ และสันทนาการ อื่นๆ อีกมากมาย 😍🤩 นอกจากนั้นคณะนักศึกยังได้นำสิ่งของอุปโภค – บริโภค อาทิ อุปกรณ์การเรียน ลูกฟุตบอล ของเล่นเด็ก ขนม รวมไปถึงได้บริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือเด็กๆอีกด้วย 🥰 ศูนย์พักพิงเด็ก/ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ขอขอบคุณคณะนักศึกษา ชมรมภาษาและวัฒนธรรมกัมพูชา ที่มาจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆในโอกาสนี้ด้วยครับ 🙏❤️🙏