มูลนิธิเอชเอชเอ็นเพื่อเด็กไทย แจกจ่ายหน้ากาก DIY มากกว่า 6,000 ชิ้นออกสู่ประชาชนในพื้นที่ในช่วง COVID-19

ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา ทีมงานภาคสนามได้ลงพื้นที่ทั้งในชุมชนและพื้นที่ตั้งแคมป์หลายแห่งเพื่อจัดจำหน่ายหน้ากาก DIY โดยเด็กและพนักงานของมูลนิธิ

หน้ากากถูกผลิตด้วยวัสดุคุณภาพสูงถูกสุขอนามัยและบรรจุอย่างเหมาะสม สามารถซักล้างและนำมาใช้ซ้ำหลายครั้ง โดยมีการผลิตและแจกจ่ายหน้ากากกว่า 6,000 รูปแบบให้กับสาธารณชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ขอบคุณคุณเอ็นริโก้อีกลิและครอบครัวและผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

มูลนิธิเอชเอชเอ็นเพื่อเด็กไทย ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้น รวมทั้งพนักงานและเด็ก ๆ ที่ได้ช่วยกันลงแรง และ เวลา ในการจัดทำ