มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย รับรางวัลองค์กรที่ทำคุณประโยชน์​แก่เด็ก และเยาวชน จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562

17 กันยายน 2562 มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย รับรางวัลองค์กรที่ทำคุณประโยชน์​แก่เด็ก และเยาวชน จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562 นายธวัชชัย รอดงาม ปลัด จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จ.ชลบุรี ภายใต้ชื่องาน “เยาวชนจิตอาสา พัฒนาชุมชนชนบท” ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จัดโดยสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดชลบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนรวมในการจัดกิจกรรมอีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสาพัฒนาชุมชนของตนเอง นอกจากนั้นยังเป็นการมอบโล่ และเกียรติบัตรแก่ เยาวชนต้นแบบจิตอาสา เยาวชนดีเด่น รวมถึงบุคคล และองค์กร ที่ให้การสนับสนุนเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ รวมจำนวนกว่า 72 รางวัล  มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ประเภท องค์กรผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน ในโอกาสนี้ นายพิรุณ น้อยอิ่มใจ ผู้จัดการศูนย์พักพิงเด็ก/ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน เป็นตัวแทนผู้อำนวยการมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ขึ้นรับใบประกาศเกียรติบัตร กับนายเรวัตร ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริการส่วนจังหวัดชลบุรี…

Read more →

ร่วมออกบู๊ทนิทรรศการเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก

1 มีนาคม 2562 ทีมงานภาคสนาม มูลนิธิ​ เอช ​เอช​ เอ็น เพื่อเด็กไทย ได้ไปร่วมออกบู๊ทนิทรรศการเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก ในงาน “พม. เมืองสร้างสุข สังคมไทยไร้ความรุนแรง” ตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม ตามคำเชิญของศูนย์การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา ณ ศ​ูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ อ.บางละมุง จ. ชลบุรี 🍀 ภายในงานประกอบไปด้วยบู๊ทกิจกรรมของหน่วนงานด้านสังคมต่างๆมากมาย ที่เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมเล่นเกมและทำกิจกรรมต่างๆมากมาย 🎲🧩🧸 ในโอกาสนี้ นายปรเมธี วิมลศรี ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ปลัด พม.)​ ได้เข้าเยี่ยมชมบู๊ทเกมการ์ด​พลัง​ป้องกัน​เด็ก​ พร้อมกับทดลองเล่นเกม และรับมอบเกมจาก จนท.มูลนิธิฯ ในโอกาสนี้ด้วย 😍 มูลนิธิ​ เอช​ เอช ​เอ็น ​เพื่อ​เด็ก​ไทย​ ขอขอบพระคุณ ศูนย์​การพัฒ​นาสตรี​และ​ครอบครัว​เฉลิม​พระ​เกียรติ​สมเด็จ​พระ​เทพ​ฯ​ ที่ได้เชิญทีมงานของมูลนิธิในวาระนี้ด้วย ขอบคุณครับ

Read more →

สโมสรโรตารีอี-คลับ ดอลฟิน พัทยา เข้าเยี่ยมชมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 สโมสรโรตารีอี-คลับ ดอลฟิน พัทยา นำโดย ดร.ออทม่า เดเทอร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคโรตารี, ดร. มาร์เกรท เดเทอร์ อดีตนายกสโมสรโรตารีอี-คลับ ดอลฟิน พัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล นำคณะสโมสรโรตารีจากนานาประเทศจาก Australia, Nigeria, Zimbabwe, Nigeria, Colombia, El Salvador, Peru , Canada, USA, เข้าเยี่ยมชมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี ในโอกาสนี้ ทางคณะได้เยี่ยมและพบปะพูดคุยกับเด็กๆภายใต้การดูแลของมูลนิธิ รวมถึงงานด้านการบริหารงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกพืชผักสวนครัว ทำโรงเพาะเห็ด ขุดบ่อเลี้ยงปลา ตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของทางมูลนิธิและปลูกฝังให้พนักงานและเด็กๆรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีคุณรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยและ ในนามผอ.สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี คุณศิโรเมศร์ อัครพงษ์พานิช ผช.ผอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และเด็กในการดูแลคอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น มูลนิธิ เอช เอช เอ็นเพื่อเด็กไทย ขอกราบขอบพระคุณสโมสรโรตารี่ ที่ให้การสนับสนุนการโครงการและการทำงานต่างๆเพื่อช่วยเด็กและสังคมของทางมูลนิธิเป็นอย่างดีเสมอมา CREDITS:…

Read more →