ต้อนรับ ฯพณฯ เกออร์ก ชมิดท์ (Georg Schmidt) เอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย

27 มีนาคม 2562 ตัวแทนเด็กๆข้ามชาติในศูนย์พักพิงเด็ก/ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ​เด็ก บ้านเอื้ออารี มูลนิธิ​ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ได้เข้าร่วมต้อนรับ ฯพณฯ เกออร์ก ชมิดท์ (Georg Schmidt) เอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย  ที่ได้มาเยี่ยมชุมชมชาวเยอรมัน ในเมืองพัทยา ณ คริสตจักร​ชาวเยอรมัน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ในโอกาสนี้ตัวแทนเด็กๆของมูลนิธิฯ ได้ร่วมกันทำการแสดงรำไทย เพลงสาวทอผ้าไหม และเต้นประกอบจังหวะเพลง Cotton Eyes Joe เพื่อสร้างบรรยากาศ​ความ​สนุกสนาน​ภายใน​งา​นด้​วย

Read more →

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ศูนย์​คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.น่าน ได้มาศึกษาดูงานสังคมสงเคราะห์

29 มีนาคม 2562 คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ศูนย์​คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.น่าน ได้มาศึกษาดูงานสังคมสงเคราะห์​ ของมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ณ อาคารศูนย์พักพิงเด็ก/ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน  ในโอกาสนี้ คุณศิโร​เมศร์​ อัครพงษ์​พาณิชย์​ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มูลนิธิฯ และนายพิรุณ น้อยอิ่มใจ ผู้จัดการโครงการฯ ได้ให้การต้อนรับคณะ และเป็นวิทยากรบรรยายสรุปงานภาพรวมของมูลนิธิฯ นอกจากนี้ทางทีมงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ยังได้ร่วมเล่นเกมการ์ด​พลัง​ป้องกัน​เด็ก​ กับเด็กๆข้ามชาติในศูนย์ด้วย  มูลนิธิ​ เอช​ เอช​ เอ็น​เพื่อ​เด็ก​ไทย​ ขอขอบคุณทางผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ. น่าน ที่ให้ความสนใจในงานของมูลนิธิฯ ในโอกาสนี้ด้วยครับ

Read more →

คณะทันตแพทย์และนักศึกษาแพทย์ จากคณะแพทย์ศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางเข้าเยี่ยมเด็กๆของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี

วันที่ 30 มีนาคม 2562 คณะทันตแพทย์และนักศึกษาแพทย์ จากคณะแพทย์ศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางเข้าเยี่ยมเด็กๆของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี ในโอกาสนี้ ทางคณะทันแพทย์ยังได้กรุณาตรวจสุขภาพช่องปากและฟันเบื้องต้นให้กับเด็กๆและพนักงาน รวมถึงจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและช่องปากแก่เด็กๆอีกด้วย มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ขอกราบขอบพระคุณ คณะทันแพทย์และนักศึกษาแพทย์ จากคณะแพทย์ศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของอนาคตของชาติ และให้เกียรติสละเวลามาตรวจสุขภาพและให้ความรู้แก่เด็กๆมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

Read more →

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทยได้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ 23 มีนาคา พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทยได้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 ที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี วาระการประชุมมีสาระสำคัญเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงการวางแผนการดำเนินงานแบบองค์รวมอย่างบูรณาการและยั่งยืนเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อเด็กและเยาวชนซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นอนาคตและกำลังสำคัญของประเทศชาติ อีกทั้งยังมีการพูดคุยถึงการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจากปัจจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในโอกาสนี้ ท่านประธานมูลนิธิ คุณ สรสิทธิ์ สุนทรเกศ และกรรมการบริหาร คุณ โสภิณ เทพจักร ยังได้ให้เกียรติร่วมเป็นเข้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กๆ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่เด็กๆอีกด้วย มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการบริหารทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้สละทั้งเวลา ทุนทรัพย์ และแรงกายแรงใจเพื่อเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสเสมอมา

Read more →

Classic​ Car Friends Pattaya

13 มีนาคม 2562 คณะ Classic​ Car Friends Pattaya ได้มาทำพิธีมอบเงินรายได้จากการจัดงาน 2019 Classic Car Show Pattaya เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 จำนวน 350,000 บาท เพื่อสนันสนุนงานช่วยเหลือ และพัฒนาเด็กของมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย 🌐 ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารมูลนิธิฯ พร้อมด้วยเด็กๆ และเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบเช็คเงินสด พร้อมกันนี้เด็กๆได้ร่วมกันแสดงร้องเพลงเต้นประกอบจังหวะเพลง Yesterday’s dream เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณแขกในโอกาสนี้ด้วย 🙏❤️🙏 ในโอกาสนี้มูลนิธิ​ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ขอขอบพระคุณ Mr.Jo Klem & Mr. Martin Koller และทีมงานที่ได้สร้างสรรค์​งานสำคัญนี้ขึ้นมา และขอขอบพระคุณ Riviera & Liqui Moly ที่เป็นสปอนเซอร์​ในการจัดงาน Classic Car Show Pattaya 2019 ในครั้งนี้ด้วยครับ ❤️🚘❤️…

Read more →

New Volunteers

Khun Noel started his service at the end of January and is going to leave on the 20th of March. After Khun Jonna left on the last day of February, Khun Filip arrived and is going to stay until the middle of August. HHN Foundation Thailand wishes Khun Noel and Khun Filip a great time and a lot of…

Read more →

ร่วมออกบู๊ทนิทรรศการเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก

1 มีนาคม 2562 ทีมงานภาคสนาม มูลนิธิ​ เอช ​เอช​ เอ็น เพื่อเด็กไทย ได้ไปร่วมออกบู๊ทนิทรรศการเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก ในงาน “พม. เมืองสร้างสุข สังคมไทยไร้ความรุนแรง” ตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม ตามคำเชิญของศูนย์การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา ณ ศ​ูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ อ.บางละมุง จ. ชลบุรี 🍀 ภายในงานประกอบไปด้วยบู๊ทกิจกรรมของหน่วนงานด้านสังคมต่างๆมากมาย ที่เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมเล่นเกมและทำกิจกรรมต่างๆมากมาย 🎲🧩🧸 ในโอกาสนี้ นายปรเมธี วิมลศรี ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ปลัด พม.)​ ได้เข้าเยี่ยมชมบู๊ทเกมการ์ด​พลัง​ป้องกัน​เด็ก​ พร้อมกับทดลองเล่นเกม และรับมอบเกมจาก จนท.มูลนิธิฯ ในโอกาสนี้ด้วย 😍 มูลนิธิ​ เอช​ เอช ​เอ็น ​เพื่อ​เด็ก​ไทย​ ขอขอบพระคุณ ศูนย์​การพัฒ​นาสตรี​และ​ครอบครัว​เฉลิม​พระ​เกียรติ​สมเด็จ​พระ​เทพ​ฯ​ ที่ได้เชิญทีมงานของมูลนิธิในวาระนี้ด้วย ขอบคุณครับ

Read more →

สโมสรโรตารี่ Pijnacker-Nootdorp และ สโมสรโรตารี่ อิสเทอร์ ซีบอร์ด ได้ทำพิธีมอบรางวัลและเข็มเชิดชูเกียรติ

26 กุมภาพันธ์ 2562 สโมสรโรตารี่ Pijnacker-Nootdorp และ สโมสรโรตารี่ อิสเทอร์ ซีบอร์ด ได้ทำพิธีมอบรางวัลและเข็มเชิดชูเกียรติ The Paul Harris Fellow award แด่ เจ้าหน้าที่มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย จำนวน 3 ท่าน ณ อาคารศูนย์พักพิงเด็ก/ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ในโอกาสนี้ Mr. Aad & mrs. Witha Scholtes ผู้แทนจากสโมสรโรตารี Pijanacker-Nootdorp ได้เป็นประธานในการมอบรางวัล และเข็มเชิดชูเกียรติ ให้กับนางรัตนมาดา สังข์รุ่ง หัวหน้าครูศูนย์การเรียนรู้อาเซียน นายศิโรเมศร์ อัครพงษ์พาณิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย และนายพิรุณ น้อยอิ่มใจ ผู้จัดการศูนย์พักพิงเด็ก/ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ในฐานะผู้มีส่วนในการผลักดัน และทำงานในโครงการงานของศูนย์การเรียนรู้อาเซียน มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กข้ามชาติ (กัมพูชา เมียนมาร์…

Read more →

สโมสรโรตารีอี-คลับ ดอลฟิน พัทยา เข้าเยี่ยมชมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 สโมสรโรตารีอี-คลับ ดอลฟิน พัทยา นำโดย ดร.ออทม่า เดเทอร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคโรตารี, ดร. มาร์เกรท เดเทอร์ อดีตนายกสโมสรโรตารีอี-คลับ ดอลฟิน พัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล นำคณะสโมสรโรตารีจากนานาประเทศจาก Australia, Nigeria, Zimbabwe, Nigeria, Colombia, El Salvador, Peru , Canada, USA, เข้าเยี่ยมชมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี ในโอกาสนี้ ทางคณะได้เยี่ยมและพบปะพูดคุยกับเด็กๆภายใต้การดูแลของมูลนิธิ รวมถึงงานด้านการบริหารงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกพืชผักสวนครัว ทำโรงเพาะเห็ด ขุดบ่อเลี้ยงปลา ตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของทางมูลนิธิและปลูกฝังให้พนักงานและเด็กๆรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีคุณรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยและ ในนามผอ.สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี คุณศิโรเมศร์ อัครพงษ์พานิช ผช.ผอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และเด็กในการดูแลคอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น มูลนิธิ เอช เอช เอ็นเพื่อเด็กไทย ขอกราบขอบพระคุณสโมสรโรตารี่ ที่ให้การสนับสนุนการโครงการและการทำงานต่างๆเพื่อช่วยเด็กและสังคมของทางมูลนิธิเป็นอย่างดีเสมอมา CREDITS:…

Read more →

Children’s Day

  The highlight of the day was the performances by 3 well-known and handsome singers from “THE STAR Academy”, and a traditional Thai dance performed by the Drop-In children. The children, guest, sponsors and benefactors got an opportunity to intermingle with invited singers who showcased their talents.   The MTU and HHN Staff prepared special activities for the children…

Read more →